Dostawa

Wykonujemy realizacje związane z uregulowaniem obowiązków wobec instytucji państwowych takich jak Urząd Skarbowy, ZUS, GUS, zajmujemy się rejestracją i zatrudnieniem pracowników, uzyskaniem wszelkich badań lekarskich niezbędnych do wykonywania pracy sprzedawcy.